al contingut a la navegació Informació de contacte

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT D’AUTOCARAVANES DE L’AJUNTAMENT DE LLES DE CERDANYA

Prohibició de parada, l’estacionament nocturn i pernocta de qualsevol vehicle, incloses les caravanes, autocaravanes, remolcs, furgonetes o similars només es podrà dur a terme en càmpings i àrees expressament creades i condicionades amb aquesta finalitat.

DIJOUS 16 JUNY 2022

Segons l’Ordenança núm. 5 “Reguladora de l’estacionament d’Autocaravanes de l'Ajuntament de Lles de Cerdanya” en el seu Article 5. de Prohibició de parada, l’estacionament nocturn i pernocta de qualsevol vehicle, incloses les caravanes, autocaravanes, remolcs, furgonetes o similars només es podrà dur a terme en càmpings i àrees expressament creades i condicionades amb aquesta finalitat. Per tant, queda expressament prohibida la pernocta d’aquests vehicles i els seus components en les àrees d’estacionament del Cap del Rec (Lles), El Fornell (Aransa) i el Pont del Vilar-Ermita de Sant Marc (Lles). S’estableix, com a horari hàbil d’estacionament en aquests espais, des de les 07.00 fins a les 21.00 hores.
Aquestes àrees són d’estacionament exclusivament diürn, i no disposen de cap infraestructura destinada a l’acollida de vehicles condicionats per a pernoctar.
En aquest sentit, tampoc està permesa l’acampada, l’abocament de residus i l’ancoratge d’aquests tipus de vehicles.
De manera extraordinària, l’Ajuntament podrà autoritzar els vehicles que pertanyin a usuaris i treballadors del Refugi del Cap del Rec i de l’àrea de l’Estació d’Esquí Nòrdic del Fornell d’Aransa, així com els vehicles dels organitzadors i participants en esdeveniments esportius prèviament notificats que es realitzin dins de l’àmbit de la muntanya de Lles i Aransa.