al contingut a la navegació Informació de contacte

Equip de Govern


Daniel Olivera Aguilà 

Alcalde president  

Eva Campi Miralles 

1r. Tinent d'alcalde 

F. Xavier Duran Reus 

2n. Tinent d'alcalde 

Montse Brugulat Font

Regidora

Francesca Olm Campi

Regidora

Rosanna Mabel Medina Medina

Regidora

Jordi Munt Soldevila

Regidor

COMISSIONS INFORMATIVES

Agricultura i Ramaderia 
Daniel Olivera Aguilà, Montse Brugulat Font, Rosanna Mabel MedinaMedina i Jordi Munt Soldevila 

Muntanya i Medi Ambient  
Daniel Olivera Aguilà, Jordi Munt Soldevila i Eva Campi Miralles  

Turisme, Indústria i altres Activitats Econòmiques 
Daniel Olivera Aguilà, Eva Campi Miralles i F. Xavier Duran Reus 

Urbanisme, Obres Públiques, Energia i Serveis  
Daniel Olivera Aguilà, Francesca Olm Campi, F. Xavier Duran ReusiRosanna Mabel Medina Medina 

Ensenyament, Serveis Social, CivismeiActivitats culturals i festives  
Daniel Olivera Aguilà, Francesca Olm Campi, Jordi Munt SoldevilaiMontse Brugulat Font  

Comissió especial de comptes
Daniel Olivera Aguilà, F. Xavier Duran Reus i Rosanna Mabel MedinaMedina   

Document Actions